• Coop
  • Stipbike
  • Aia Software
  • La Vintus Open Haarden
  • RezaCoach
  • Café de Kroon
Slideshow Banner by WOWSlider.com v5.2m

U bent hier: Home › Jeugd › Algemeen jeugd

Jeugd

Sinds 1996 heeft Licht Verzet een jeugdafdeling. Momenteel telt die maar liefst zo'n 70 bikende jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar. Naast het aanleren van de juiste techniek en tactiek van het mountainbiken staat bij de jeugdtrainingen vooral ook het plezier in het mountainbiken centraal. Iedereen met een mountainbike en helm, superfanatiek of een stuk minder, kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.


Lid worden? Wachtlijst voor nieuwe jeugdleden

Het aantal jeugdleden is de laatste jaren sterk gegroeid. Zodanig dat de club er maar net in slaagt om twee gekwalificeerde trainers voor ieder van de diverse groepen te mobiliseren. Als een trainer verhinderd is, vallen invaltrainers of vrijwilligers in. Om de kwaliteit en veiligheid te kunnen handhaven maar ook de kinderen enige vastigheid te geven met trainers is besloten het aantal kinderen per groep op een maximum te stellen en ook het aantal groepen te beperken. Na de start in 1996 met 6 kinderen in 1 groep, hebben we inmiddels ruim 70 kids verdeeld over vijf niveaugroepen. Op iedere groep staat een trainer met een assistenttrainer en bij de jongere groepen ook nog extra een hulpouder/vrijwilliger. We willen dat alle jeugdleden goede begeleiding en persoonlijke aandacht krijgen tijdens de trainingen, maar ook de veiligheid zo goed mogelijk garanderen als er eens onverhoopt iets fout gaat. Daarom hebben we de stelregel dat we niet meer dan 12 kids (bij de jongere jeugd) tot 15 kids (bij de oudere jeugd) in een groep onderbrengen.

Het gevolg is dat, mede door een erg laag verloop, de doorstroming enigszins stagneert en er een wachtlijst met wachttijd tot maximaal een half jaar is ontstaan. Hoe verdrietig we het ook vinden voor de desbetreffende kinderen, het is helaas niet anders. We willen veiligheid en kwaliteit blijven garanderen en dan zijn deze maatregelen helaas onontkoombaar. Op twee momenten in het jaar (rond april/mei en okt/november) worden aspirant leden, die op de wachtlijst staan, uitgenodigd voor drie (gratis) proeftrainingen. Na afloop van de proeftrainingen wordt in overleg met de trainer bepaald of het kind inpasbaar is in een van de niveaugroepen.

Aanmelding voor deelname aan de proeftrainingen kan alleen via de wachtlijst

Diversiteit aan jeugdgroepen met verschillend niveau 

De jeugd van Licht Verzet traint in vijf niveaugroepen, in oplopend moeilijkheidsniveau; E, D, C, B en A. In welke groep je wordt ingedeeld is o.a. afhankelijk van je leeftijd, je technische en tactische vaardigheden, je conditie en of je deelneemt aan landelijke wedstrijden. In principe twee keer per jaar bekijken de trainers je vorderingen met een door WT3/MTB3 trainer Harry Peters uitontwikkelde testmethodiek waarbij het niveau wordt aangeduid met een kleur (judobanden systeem) en bepalen of je door kunt stromen naar een volgende groep.

Indelingscriteria
Voor de wedstrijdgroep A
  • renner dient te beschikken over een KNWU wedstrijdlicentie
  • renner neemt deel aan
  o enkele landelijke wedstrijden van de Jeugd MTB Wedstrijden (JMW) of
  nieuwelingen respectievelijk junioren KNWU waarvan enkele, door de trainingscommissie
  aangewezen, nationale en regionale wedstrijden.
  o de zaterdag trainingen in de winter.
  • renner beschikt over materiaal met een bovengemiddelde staat van onderhoud.
  • ouders staan achter en begeleiden de deelname aan wedstrijden
  • Het belangrijkste is en blijft echter de motivatie van de renner. Als deze de instelling heeft om op een
  technisch intensieve manier te willen trainen is hij/zij in principe geschikt.

De trainingscommissie beslist over toelating tot de A groep.

Voor de recreantgroepen B tot en met E:
  • renner wil graag alle technieken van het mountainbiken leren
  • renner is gemotiveerd, wil graag MTB-en en vormt geen gevaar voor zichzelf of een ander
  • renner neemt deel aan door de afdeling jeugd georganiseerde MTB wedstrijden in het bosgebied om
 en nabij Nijmegen/Groesbeek. Als deelname geldt ook helpen bij de organisatie van deze wedstrijden.

Voor zowel de wedstrijd- als recreantgroepen geldt dat indeling in een bepaalde groep geschiedt op basis van technische vaardigheid, duurvermogen en snelheid. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met sociale inpasbaarheid (passende leeftijd). 

Begeleiding
Elke groep heeft één of meer vaste trainers en/of begeleiders. Licht Verzet kiest bewust voor meerdere trainers om een groep afhankelijk van de opbouw van de groep (meer/minder ervaring) en de groepsgrootte bij oefeningen op te kunnen splitsen in subgroepen. Hiermee kunnen we ook beter de veiligheid in de gaten houden. Hulpouders/vrijwilligers ondersteunen tijdens de trainingen van de E- en D-groep. In de trainingen houden we rekening met de verschillen in niveau en conditie, zowel bij verplaatsingen als de oefeningen. De oefeningen zijn erop gericht dat elk jeugdlid dat op eigen tempo kan doen. Doordat we de groepen in principe beperken tot maximaal 15 bikers (bij de E tot max 12), krijgt iedere jonge mountainbiker veel persoonlijke aandacht.

E-groep
Dit is de instapgroep voor de jongste kinderen. Het ontwikkelen van de 'lol' in de mountainbikesport en wat daar allemaal bij komt kijken is dan ook een belangrijk thema in deze groep. Het accent in deze groep ligt op het aanleren van rijtechnische basisvaardigheden op een speelse manier.Deelnemers en begeleiders E-groep bij een koekjespauze op De But

D-groep
Dit is de tweede instapgroep maar juist voor iets oudere kinderen die nog geen of weinig ervaring hebben op de MTB of BMX. Het ontwikkelen van de 'lol' in de mountainbikesport en daarnaast het aanleren van rijtechnische basisvaardigheden op een speelse manier blijft het belangrijkst. Hier wordt al wel meer beroep gedaan op conditie.

 

Deelnemers en begeleiders D-groep

C-groep
In deze groep wordt naast het verder aanscherpen van de techniek meer aanspraak gemaakt op behendigheid en conditie.

B-groep
Zoals je zult begrijpen, wordt het hier echt serieus. In deze groep komen de snellere boys and girls met een stevige technische basis, behoorlijk wat rijervaring en een behoorlijk doorzettingsvermogen en conditie. Om in deze groep terecht te komen, moet je dus al een tijdje op de bike rondkarren. Dit is in principe ook de hoogst bereikbare groep voor de recreatief ingestelde jeugd daar de A-groepen bestemd zijn voor (landelijke en buitenlandse) wedstrijdrijders.
 
Binnen de wedstrijdgroep A vinden we de jeugd die deelnemen aan landelijke en/of buitenlandse wedstrijden. Naast een portie technische vaardigheden is ook een stevig uithoudingsvermogen een must. Deze groep krijgt wedstrijdgerichte training en gaat naast de verfijning van de rijtechniek in op het ontwikkelen van de wedstrijdmentaliteit en -tactiek maar ook de daarbij benodigde conditie. Leeftijd speelt hier een ondergeschikte rol. Met name motivatie en competitie gerichtheid wordt sterk op de proef gesteld. De A-jeugd doet meer aan wedstrijdtraining, meer intensief, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan techniek en wedstrijdelementen (sprint, starttraining, etc.). Ook zitten er interval-elementen en pyramide trainingen in het (pret)pakket.

 
Drop On oefening voor de A groep

Invaltrainers
Omdat niet altijd de volle bezetting is te garanderen hebben we ook enkele invaltrainers die de mogelijkheid hebben zo nu en dan in te vallen.

Kwaliteitsbewaking training
De trainingscommissie zorgt voor de consistentie in de trainingen, het begeleiden van de trainers en daarmee het niveau van de trainingen. 

Doen we aan conditietraining?
Naarmate je in een hogere groep komt wordt er meer verwacht van je conditie. In de E groep wordt nauwelijks iets verwacht maar vanaf D en zeker bij de C en B wordt wel degelijk de conditie en het doorzettingsvermogen meer en meer aangesproken. Bij de A groep is dat evident. Aangezien in de training van 2 uur per week het accent op de techniek ligt, kan in de ter beschikking staande tijd maar beperkt aan de conditie geschaafd worden. Wel leert de ervaring dat als je met voldoende inzet deelneemt aan de trainingen, je al een betere conditie opbouwt. Wil je echt een stevige conditie opbouwen dan moet je in eigen tijd, buiten de jeugdtraining om, gaan (conditie)trainen. Als je dat wilt, kan je trainer daarvoor tips geven.

Technische vaardigheden

Licht Verzet legt nadruk op het ontwikkelen van technische vaardigheden. Dat sluit mooi aan bij de uitbreiding sinds 2016 van de landelijke jeugdcompetitie (LJC) met twee van de wedstrijden toegespitst op technische vaardigheid. De jeugd die de top niet haalt op snelheid kan het competitief verschil verkleinen door uit te blinken op technische vaardigheden. Daarmee volgt de KNWU de trend bij de internationale (UCI) wedstrijden waar ook steeds hogere eisen aan technische vaardigheid aan de orde zijn. Een bijlage met toelichting op de gevraagde vaardigheden inclusief link naar UCI filmpje.

Sociaal Veilig Sporten en ongewenst gedrag

Licht Verzet wil een sociaal veilig sportklimaat waarborgen binnen de vereniging. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met ongewenst gedrag. Lees hier wat we doen.

Handboek Jeugd

Om alles (nou ja... bijna alles) te weten van wat we doen met de jeugd van Licht Verzet is er ons Jeugdhandboek.

Vragen

Heb je vragen over de trainingen of wil je graag iets meer weten over de jeugd bij Licht Verzet dan kan je contact opnemen met de jeugdcoördinator Emiel Suykerbuyk door te mailen naar jeugd

Ogenblik a.u.b. ...