Staatsbosbeheer gaat de komende dagen enkele paden afsluiten met oude bomen, struiken e.d. Dat heeft ook gevolgen voor de MTB-ers.
De reden is voornamelijk minder versnippering waardoor grotere bosvakken ontstaan voor het wild.

Daarmee neemt ook het aantal km's bospad af dat periodiek moet worden gecontroleerd op boomveilligheid. Dat bespaart kosten en helpt weer een beetje bij de huidige lage subsidie niveau's.

Zo sluiten enkele wildsporen die door wandelaars en fietsers de laatste jaren tot oneigenlijk pad zijn getransformeerd. Ook gaan een paar bestaande paadjes van de huidige=oude MTB route dicht die in de nieuwe route niet meer terugkomen. Deze zijn ruimschoots gecompenseerd door vele nieuwe paden.

Er komt op twee √° drie plaatsen een tijdelijke omleiding tot de nieuwe route open gaat.

Zie foto. Als dat er ligt is dat duidelijk met een bedoeling.