Op 29 jan 2021 houden we onze normaal altijd goed bezochte en informatieve jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Onder Corona gaat dat niet dus ook een aansluitende nieuwjaarsborrel zullen we alternatief moeten doen.

We doen het daarom digitaal dit jaar. Info daarover waaronder een link naar de vergadering ontvang je per mail inclusief de agenda en stukken waar we vooraf actie van je vragen. 

Op de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en bespreekt graag de plannen voor het nieuwe jaar. 

Vanuit het bestuur treden dit jaar periodiek af, Irjan Luttenberg (XC) en Emiel Suykerbuyk (jeugd), beiden stellen zich herkiesbaar.

Voor de vorig jaar ontstane vacature van secretaris stelt José Dams zich verkiesbaar. Zij draait al weer bijna een jaar als interim secretaris

Zie verdere info over dit clubevenement