We kunnen weer! Woensdag 19 mei start om 1900 uur de XC trainingen. De FR start 31 mei.
Vanwege Corona is de maximale groepsgrootte 30 personen. Hoe dan ook streven we naar meerdere kleinere groepen om het voor de trainers behapbaar te houden. 
 
Op 19 mei met vijf XC groepen: P1, P2, T1, T2 en de damesgroep.

Verzamelen zoals gebruikelijk op het 4daagseterrein Heumensoord. Zorg dat je direct bij de juiste trainer/groep gaat staan en niet massaal met alle groepen bij elkaar (i.v.m. die 30 personen max). Uiteraard moet nog steeds de 1,5 meter afstand gehandhaafd worden, help elkaar hierbij.

Afgelopen week kondigde Premier Mark Rutte aan dat als de cijfers rond het coronavirus zich gunstig blijven ontwikkelen we wellicht weer mogelijkheden krijgen voor seniorentrainingen. Hij maakte wel het voorbehoud dat wanneer de cijfers de komende dagen toch tegenvallen, het kabinet op de pauzeknop kan drukken.

Uiterlijk 18 mei weten we meer. Mocht het doorgaan gaan we in lijn van de richtlijnen (o.a. handhaving 1,5m e.d.) weer zo snel mogelijk met de trainingen beginnen.

Met de fiets het bos bezoeken? Waar moet je op letten bij een bezoek aan het Reichswald op de fiets

Boswachters en rustzoekers hebben veel dingen gemeen, zoals liefde voor de natuur en in het bos zijn. In het bos kunnen echter belangenconflicten ontstaan als fietsers ook buiten de voor hen geplande routes zijn.

Reglement voor het bezoeken van het bos op de fiets in NRW

De boswet van de bondsrepubliek (BWaldG) en van Nordrhein Westfalen (LFoG) bevatten de voorschriften die in acht moeten worden genomen bij een bezoek aan het bos. Het is volgens de LFoG in principe toegestaan op eigen risico het bos te betreden voor recreatie. Het volgende mag niet worden betreden: bosaanplanting, bosverdikking, houtkapgebieden en bosbouw- en jachtfaciliteiten (wildkansels).

Verbindingsroute om St Jansberg vanaf zaterdag 27 maart actief. De wijzigingen, ook in de route Mook, zijn duidelijk bepijld. Bij NM in deze regio is het alleen toegestaan de MTB route of openbare fietspaden route te berijden. Verzoeke de nieuwe route te volgen.

Zie uitgebreid bericht op de website van Natuurmonumenten

 

Door Corona zijn er veel liefhebbers voor het lidmaatschap van Licht Verzet. Meer dan wij aan kunnen onder de huidige condities, zie ook de nieuwsupdate van 13 december. De oproep voor meer trainers heeft tot nu toe maar slechts enkele aanmeldingen opgeleverd. Veelal ook nog bikers van buiten met geen of nauwelijks trainerservaring maar wel met de wens dat te gaan leren. Op korte termijn gaat dat echter nauwelijks soelaas bieden. Ook weten we nog niet hoe de opkomst met het huidige ledenbestand van 416 zal zijn als Corona het toelaat en of er dan ruimte is om nieuwe leden toe te laten.  

De tijdelijke Ledenstop is daarom door het bestuur gecontinueerd. Bikers die zich aanmelden komen sinds 10 sept op een wachtlijst. We verwachten op zijn vroegst eind mei 2021 weer wat meer duidelijkheid te hebben (trainingen begonnen zijn, opkomst een duidelijk beeld geeft, meer trainers beschikbaar zijn gekomen en Corona het toelaat) en maken dan wederom de balans op.