• Coop
  • Stipbike
  • Aia Software
  • La Vintus Open Haarden
  • RezaCoach
  • Café de Kroon
Slideshow Banner by WOWSlider.com v5.2m

U bent hier: Home › Evenement(en)

Evenement: Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel

Naam Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel Locatie De Lindenberg, Ridderstraat, Nijmegen
Begindatum 26-01-2018 Einddatum 26-01-2018
Aanvang 19:30 Einde 23:00
Bijzonderheden
Omschrijving

Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel MTB Club Licht Verzet Nijmegen

Datum/tijd: Vrijdag 26 januari

Zaal open 19:00u Koffie/thee
Aanvang ALV 19:30u tot ca 21:30u
Aansluitend Nieuwjaarsborrel tot 23:59u

Locatie: De Lindenberg, Yellow en Bleu room, Ridderstraat 23, Nijmegen

Ook dit jaar de mooie combinatie van Algemene Leden Vergadering (ALV) en Nieuwjaarsborrel op dezelfde avond. 
Het streven is de vergadering niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk, derhalve worden rapportages over 2017 vooraf bekendgesteld (volg de links per odw). Deze worden in de ALV niet meer integraal behandeld maar uiteraard kunnen daar vragen over worden gesteld. De ALV staat meer in het teken van 2018 e.v.

Concept agenda:

1.  Opening
2.  Vaststellen Notulen ALV 2017 
3.  Vragen over Jaarverslag 2017 
4.  Vragen over Financieel Jaarverslag 2017 
5.  Verslag Kascommissie 2017 (zie bijlage bij fin Jaarverslag)
6.  Verkiezing Lid Kascommissie
7.  Disciplines plannen 2018
8.  MTB route
9.  Begroting 2018
10. Bestuursverkiezing
   - Reglementair aftredend Emiel Suykerbuyk, Stelt zich herkiesbaar
   - Andere geïnteresseerde kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden t/m 12 januari bij info@lichtverzet.nl

11. Rondvraag en SluitingOgenblik a.u.b. ...