• Coop
  • Stipbike
  • Aia Software
  • La Vintus Open Haarden
  • RezaCoach
  • Café de Kroon
Slideshow Banner by WOWSlider.com v5.2m

U bent hier: Home › Evenement(en)

Evenement: Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel

Naam Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel Locatie Ketelwoud Groesbeek
Begindatum 26-01-2018 Einddatum 26-01-2018
Aanvang 19:30 Einde 23:00
Bijzonderheden
Omschrijving

Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel MTB Club Licht Verzet Nijmegen

Datum/tijd: Vrijdag 26 januari

19:00u Zaal open Koffie/thee
19:30u Aanvang Briefing Patrick Jansen over de nieuwe MTB route
Aansluitend de ALV tot ca 21:30u gevolgd door de nieuwjaarsborrel tot 23:59u waarbij de club enkele drankjes en hapjes aanbiedt

Locatie:
Ketelwoud (kantine camping Nederrijkswald. Vanaf parkeerplaats voorbij de receptie, dan is de kantine rechts)
Zevenheuvelenweg 47
6571 CH Berg en Dal

Het streven is de vergadering niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk, derhalve worden rapportages over 2017 vooraf bekendgesteld (volg de links per odw, stukken pt 3 zijn vanaf 19 jan beschikbaar). Deze worden in de ALV niet meer integraal behandeld maar uiteraard kunnen daar vragen over worden gesteld. De ALV staat meer in het teken van 2018 e.v.

Agenda:

1.  Opening
2.  Vaststellen Notulen ALV 2017 
3.  Vragen over Jaarverslag 2017 
4.  Vragen over Financieel Jaarverslag 2017 
5.  Verslag Kascommissie 2017 (zie bijlage bij fin Jaarverslag)
6.  Verkiezing Lid Kascommissie
7.  Disciplines jeugd, senioren en freeride over de plannen voor 2018
8.  Clublogo en clubkleding
9.  Resultaten LV enquete 2017
10. Begroting 2018
11. Bestuursverkiezing
   - Aftredend
Emiel Suykerbuyk, stelt zich herkiesbaar
Marcel Frenk, stelt zich niet herkiesbaar
kandidaat Irjan Luttenberg 
   - Andere geïnteresseerde kandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich melden t/m 19 januari bij info@lichtverzet.nl
12. Rondvraag en Sluiting

Nieuwjaarsborrel

Ogenblik a.u.b. ...