• Coop
  • Stipbike
  • Aia Software
  • La Vintus Open Haarden
  • RezaCoach
  • Café de Kroon
Slideshow Banner by WOWSlider.com v5.2m

U bent hier: Home › Evenement(en)

Evenement: Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel

Naam Alg Ledenvergadering met nieuwjaarsborrel Locatie Ketelwoud Groesbeek
Begindatum 25-01-2019 Einddatum 25-01-2019
Aanvang 19:30 Einde 23:00
Bijzonderheden
Omschrijving

Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel MTB Club Licht Verzet Nijmegen

Datum/tijd: Vrijdag 25 januari

19:00u Zaal open Koffie/thee
19:30u Aanvang  ALV tot ca 21:30u gevolgd door de nieuwjaarsborrel tot 23:59u waarbij de club enkele drankjes en hapjes aanbiedt

Locatie:
Ketelwoud (kantine camping Nederrijkswald. Vanaf parkeerplaats voorbij de receptie, dan is de kantine rechts)
Zevenheuvelenweg 47
6571 CH Berg en Dal

Het streven is de vergadering niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk, derhalve worden rapportages over 2018 vooraf bekendgesteld (volg de links per odw, stukken pt 3 zijn vanaf 19 jan beschikbaar). Deze worden in de ALV niet meer integraal behandeld maar uiteraard kunnen daar vragen over worden gesteld. De ALV staat meer in het teken van 2019 e.v.

Agenda:

1.  Opening
2.  Vaststellen Notulen ALV 2018 
3.  Vragen over Jaarverslag 2018 
4.  Vragen over Financieel Jaarverslag 2018
5.  Verslag Kascommissie 2018 (zie bijlage bij fin Jaarverslag)
6.  Verkiezing Lid Kascommissie
7.  Disciplines jeugd, senioren en freeride over de plannen voor 2019
8.  Clubkleding
9.  Resultaten LV enquete 2018
10. MTB route 

11. Begroting 2019
12. Bestuursverkiezing
   - Aftredend
Guido Heggers, stelt zich niet herkiesbaar, kandidaat Maarten Kouws
Rolf van Lin, stelt zich niet herkiesbaar, kandidaat Sabrina Beekvelt
Alex Peters (vz), stelt zich herkiesbaar
Michelle Boshoven (secr), stelt zich herkiesbaar

   - Andere geïnteresseerde kandidaten voor deze bestuursfuncties (nadere info) kunnen zich melden t/m 18 januari bij info@lichtverzet.nl

13. Rondvraag en Sluiting

Nieuwjaarsborrel

Ogenblik a.u.b. ...