Algemene Ledenvergadering Licht Verzet online

Van januari 29, 2021 20:00 tot januari 29, 2021 22:00
Geplaatst door Alex Peters
Gezien: 532

Algemene Ledenvergadering MTB Club Licht Verzet Nijmegen

Datum: 29 jan 2021

Informatie wordt vooraf per mail aan de leden toegestuurd.

Locatie:
MS Teams

Agenda:

1.   Opening
2.   Vaststellen Notulen ALV 2020 
3.   Vragen over Jaarverslag 2020 
4.   Vragen over Financieel Jaarverslag 2020
5.   Verslag Kascommissie 2020
6.   Verkiezing Lid Kascommissie
7.   Plannen 2021: Speerpunten, jeugd, cross country, freeride
8.   Sociale veiligheid
9.   Resultaten LV enquete 2020
10. Update MTB route
11. Begroting 2021
12. Waardering actieve leden
13. Bestuursverkiezing
      - Periodiek aftredend en herkiesbaar: Irjan Luttenberg (XC) en Emiel Suykerbuyk (jeugd)
      - Vacature secretaris: José Dams stelt zich verkiesbaar. Zij draait alweer bijna een jaar als interim secretaris

14. Rondvraag
15.  Sluiting