Het kabinet heeft de regels voor samen sporten verscherpt. Fietsen mag gelukkig nog, maar een belangrijke maatregel die elke biker treft, is de maximale groepsgrootte van 4 personen. Samen fietsen met méér dan 4 personen mag niet, met minder wel. Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.

Daarom zijn tot nader order de senioren XC en FR trainingen afgelast. De jeugd traint verder onder de gemaakte afspraken.

De maximale groepsgrootte van 4 personen geldt zowel voor verenigingen als voor bikers die samen afspreken een rondje te maken. Deze verscherpte coronamaatregelen gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur en zijn ook na 19 nov nog steeds actueel.

PROGRAMMA TRAINING MET CORONA BEPERKINGEN

Blijf thuis als
- je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
- iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
- iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Programma:

Op paden voor meerdere gebruikers (multi-use paden) is het oh zo gemakkelijk een frons in een glimlach te veranderen door simpelweg te zeggen "Hallo! Fijne dag!" Aardig zijn en hallo zeggen is geen origineel concept, maar het is ongebruikelijk geworden. Hoog tijd om het weer terug gebruikelijk te maken. Laten wij als MTB-ers er mee beginnen.

- Je laat zien dat je de ander hebt gezien en daar rekening mee houdt
- Je doet iets vriendelijks en dat neemt evt negatieve spanning bij de ander weg