Het bestuur volgt de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio’s, NOC*NSF en de KNWU. Dat betekent tot 1 juni

  • geen bijeenkomsten van / evenementen met meer dan 100 personen 
  • geen fiets wedstrijden organiseren
  • Een direct gevolg is afgelasten van:

Update voor pasmomenten nav het te laat ontvangen van bepaalde items, overige data zijn vervallen. Nu wel compleet, helaas alleen nog niet voor de jeugd. Die krijgen een separate uitnodiging.
Het pasmoment is tussen 13 en 15 maart, de webshop is geopend tussen 9 en 29 maart. Uitlevering wordt verwacht in de eerste week van juni.

Staatsbosbeheer gaat de komende dagen enkele paden afsluiten met oude bomen, struiken e.d. Dat heeft ook gevolgen voor de MTB-ers.
De reden is voornamelijk minder versnippering waardoor grotere bosvakken ontstaan voor het wild.