Over Licht Verzet

Licht Verzet is begonnen als Studenten Wielerclub Licht Verzet op 1 januari 1972 en bestond toen uit roadies en veldrijders. De eerste 'MTB-ers' reden eind jaren 70 op omgebouwde "clunckers" rondom San Francisco. Die ontwikkeling kwam eind jaren 80 ook bij Licht Verzet goed binnen waarna stilletjes aan de roadies uit de gelederen verdreven zijn! In 2005 is de naam omgedoopt tot MTB club Licht Verzet.

Licht Verzet is een club voor jong en oud en biedt daarom trainingen aan voor jeugd vanaf 8 jaar tot 18 jaar en de wat oudere "jeugd" vanaf 19 jaar (senioren). Naast Jeugd- en senioren Cross Country (XC) doen we aan Freeride dat zich meer richt op de technische snelheid en 'gravity' onderdelen van het mountainbiken zoals enduro en downhill.

Er wordt in niveaugroepen getraind, zodat je op je eigen niveau mee kunt doen of dit nu beginner- is of wedstrijdniveau. Daarnaast worden jaarlijks weekenden in het buitenland georganiseerd en andere evenementen zoals clubwedstrijden en bike weekenden. Op dit moment heeft Licht Verzet rond de 360 leden, waarvan meer dan 80 jeugdleden. Naast het stimuleren van de MTB sport door voornoemde activiteiten doen we dat ook door landelijke wedstrijden te organiseren voor zowel de breedtesport als de topsport. Wij stellen rijden in clubkleding op prijs maar niet verplicht.

Verenigingstaak/verenigingswerk

Een lid van Licht Verzet wordt geacht zich in te zetten voor verenigingswerkzaamheden. Samen kunnen we meer organiseren en samen zijn en maken wij de club. Je bijdrage als vrijwilliger kan tijdens LV evenementen (bv Hel van Groesbeek, Mini Downhill Cup Wijchen, City Downhill Nijmegen), of door werk te verrichten binnen een commissie, als trainer, of door mee te helpen bij het onderhouden van de MTB route Rijk van Nijmegen, enz. Het minimale verenigingswerk is 2 dagdelen á 4 uur per jaar. Enkele malen per jaar krijg je een oproep per mail waarmee jij je kunt aanmelden. Wil je er meer over lezen, zie dan art 6 van ons Huishoudelijk Reglement.

Leden die alleen lid zijn vanwege de KNWU licentie zijn vrijgesteld van verenigingswerk maar mogen niet deelnemen aan clubactiviteiten.

Statuten en HR

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU).

Hierbij de link naar onze STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Het HR geeft inzicht in wat gebruikelijk is binnen onze vereniging. Ons privacybeleid.

Contributie

De jaarcontributie** bedraagt voor 2020:

  • Jeugd van 8 t/m 17 jaar €75 + €14 voor KNWU basislidmaatschap
  • Senioren vanaf 18 jaar €55 + €14 voor KNWU basislidmaatschap
  • Donateurs €15,-

** Vanaf 2021 stijgt de contributie met €5 naar respectievelijk €80 en €60. Daarvoor krijgt elk lid jaarlijks een vignet van het MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen (normale prijs €10/jaar). In 2020 is het vignet betaald uit de clubreserves. In de ALV 2021 wordt bepaald of dat ook geldt voor 2021.

Verenigingswerk. De contributie is exclusief een eventuele verhoging van €50 bij niet voldoen aan de vereisten voor verenigingswerk (zie art 6 van ons Huishoudelijk Reglement).

Het lidmaatschap geeft toegang tot jeugd of senioren activiteiten voor zowel Cross Country als Freeride.

Donateurs nemen niet deel aan clubactiviteiten, maar dragen Licht Verzet een warm hart toe. Je neemt dan niet deel aan trainingen, trainingskampen e.d. maar blijft wel op de hoogte van alles wat er speelt binnen de club.

Incasso. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en loopt gelijk met dat van de KNWU. Wij werken met automatische incasso via bankrek NL70 INGB 0003 7280 22. De penningmeester stuurt vooraf een email.
Timing: De jaarcontributie wordt normaal in maart geïncasseerd, voor leden die daarna lid worden volgt incasso in juli of november met berekening naar rato van lidmaatschaps-maand. 

Licentie en verzekering

Naast het lidmaatschap is een verzekering verplicht om mee te mogen doen aan clubactiviteiten. Die maakt deel uit van het KNWU basislidmaatschap via de club. Wil je landelijke wedstrijden rijden? Zoek voor meer informatie over wedstrijdlicenties op de site van de KNWU.

Voor leden die geen wedstrijden rijden, of alleen af en toe deelnemen aan de Landelijke Jeugd Competitie (LJC) of de FUN-categorie, is het KNWU basislidmaatschap voldoende. Mocht je vragen hebben over lidmaatschap of licentie kun je contact opnemen met secretaris@lichtverzet.nl

Facebook

Er is, alleen voor leden, een club Facebook pagina MTB club Licht Verzet. Daar vermelden we ook actualiteiten zoals bv als we te elfder ure een training moeten afgelasten.

Aanmelden voor proeftraining

Bikers met interesse voor Licht Verzet bieden wij de mogelijkheid om drie keer vrijblijvend mee te trainen. Ben je:

  • senior (18 jaar en ouder)? Kijk voor meer info bij Cross Country (XC) of Freeride (FR).
  • jonger dan 18? Zie jeugd

Als mountainbiken jouw ding is, jij van XC en/of FR houdt, jij je techniek en/of conditie wilt verbeteren en je het trainen in een groep leuk vindt kijk dan verder bij XC of FR.

Opzeggen, doe het tijdig vóór 1 dec

Indien je besluit om het lidmaatschap op te zeggen, doe dit altijd vóór 1 december van het verenigingsjaar. Als je daarna opzegt kunnen wij het lidmaatschap pas na het volgende jaar beëindigen en ben je betalingsplichtig. Wij sturen eens per jaar rond okt/nov een herinnering.
Opzeggen doe je via de website MIJNLICHTVERZET

Terug