×

Fout

We konden geen overeenkomende tags vinden

Over Licht Verzet

Licht Verzet is begonnen als Studenten Wielerclub Licht Verzet op 1 januari 1972 en bestond toen uit roadies en veldrijders. De eerste 'MTB'-ers zijn eind jaren 70 op omgebouwde "clunckers" rondom San Francisco gesignaleerd. Die ontwikkeling kwam eind jaren '80 ook bij Licht Verzet binnen waarna stilletjes aan de roadies uit de gelederen verdwenen! In 2005 is de naam omgedoopt tot MTB club Licht Verzet.

Licht Verzet is een club voor jong en oud en biedt daarom trainingen aan voor jeugd vanaf 8 jaar tot 18 jaar en de wat oudere "jeugd" vanaf 19 jaar (senioren). Naast Jeugd- en senioren cross country (XC) doen we aan freeride (FR) dat zich meer richt op de technische snelheid en 'gravity' onderdelen van het mountainbiken zoals enduro en downhill.

Er wordt in niveaugroepen getraind, zodat je op je eigen niveau mee kunt doen of dit nu beginner- is of wedstrijdniveau. Daarnaast worden jaarlijks weekenden in het buitenland georganiseerd en andere evenementen zoals de clubdag en clubwedstrijden. Op dit moment heeft Licht Verzet rond de 450 leden, waarvan 110 jeugdleden. Naast het stimuleren van de MTB sport door voornoemde activiteiten doen we dat ook door landelijke wedstrijden te organiseren voor zowel de breedtesport als de topsport. Wij stellen rijden in clubkleding op prijs maar niet verplicht.

Verenigingswerk

Er is heel wat te doen bij onze vereniging en we kunnen dat niet steeds door dezelfde leden laten opknappen. Een lid (of ouder van een jeugdlid) van Licht Verzet wordt dan ook geacht zich in te zetten voor verenigingswerkzaamheden. Dit kan zijn tijdens evenementen (bv Hel van Groesbeek, Mini Downhill Cup Wijchen, City Downhill Nijmegen) of door bij te dragen aan een commissie, het verzorgen van clubtrainingen of door mee te helpen bij het bouwen aan en onderhouden van de MTB routes in het Rijk van Nijmegen, enz.

Het minimale aantal uren verenigingswerk is 2 dagdelen á 4 uur per jaar. Enkele malen per jaar doen we een oproep per mail waarmee jij je kunt aanmelden. Wil je er meer over lezen, zie dan art 6 van ons Huishoudelijk Reglement.

Leden die alleen lid zijn vanwege de KNWU licentie zijn vrijgesteld van verenigingswerk maar mogen niet deelnemen aan clubactiviteiten. Zij melden dat bij de aanmelding. 

NTFU lidmaatschap

Met ingang van 2023 is ieder lid van Licht Verzet verplicht ook lid van de NTFU. In de jaarlijkse incasso wordt naast de club ook de NTFU bijdrage (2023: €38) geïncasseerd. Leden die aantoonbaar via een andere club NTFU lid zijn betalen een zg M-lidmaatschap  (2023: € 3.25). 

HOE KUN JE AANMELDEN VOOR DE NTFU?
Leden die eerst vanaf 1-1-2023 NTFU lid willen worden hoeven niets te doen. De club meld je automatisch aan eind 2022. Daar komt tijdig mailing over.

Eerder aanmelden
 voor de NTFU via Licht Verzet loopt via je MIJNLICHTVERZET account (‘Mijn Gegevens’) op onze website.
Ouders/verzorgers doen dat voor hun kinderen via MIJNLICHTVERZET de keuze ‘Beheer kinderen’.  
Na inloggen ga je naar tabblad ACCOUNT, kies je in het veld 'Keuze NTFU lidmaatschap via Licht Verzet' en druk op OPSLAAN

 1. Zo snel mogelijk
 2. Elders NTFU lid en wil worden bijgeschreven bij LV zg M-lid): Met deze keuze melden wij je aan met dezelfde gegevens als reeds geregistreerd bij de NTFU en word je een z.g. M-lid. Dwz je bent NTFU lid bij meerdere verenigingen en bij één club betaal je de jaarbijdrage (hoofdlid á €37.54) en bij de andere club(s) de M-lid bijdrage á €3.11.
 3. Elders NTFU lid en wil worden overgeschreven naar LV: Dan moet jij je afmelden bij je huidige vereniging, het lidmaatschap zal daar per 01-01-2023 worden stopgezet en overgaan in het lidmaatschap bij LV. Je wordt nu aangemeld bij LV als M-lid hetgeen per 1-1-2023 automatisch overgaat in hoofdlidmaatschap bij LV.
 4. Individueel NTFU lid en wil worden overgeschreven naar LV: Na aanmelding wordt het individuele lidmaatschap omgezet naar LV en heb je de aanvullende voordelen oa enkele aanvullende verzekeringen.

De kosten worden via incasso verrekend:
- Een nieuw lidmaatschap kost: € 37,54 (jaartarief prijspeil 2022). In 2022 geeft LV € 7,54 korting
- M-lid lidmaatschap: € 3,11. Gratis in 2022.

KNWU lidmaatschap en licentie

Naast het lidmaatschap is een verzekering verplicht om mee te mogen doen aan clubactiviteiten. Die maakt deel uit van het KNWU lidmaatschap dat loopt via de club. De KNWU heeft sinds 2021 een andere licentiestructuur:

 • KNWU lidmaatschap (verzekering) á € 12 (2022) is verplicht voor alle leden en dekt clubactiviteiten en trainingen maar geen (club)wedstrijden. Dit bedrag wordt geïncasseerd gelijktijdig met de clubcontributie.
 • KNWU startlicentie voor deelname aan club- of interclubwedstrijden dien je zelf via je MIJNKNWU account bij de KNWU aan te vragen en te betalen
 • KNWU wedstrijdlicentie voor deelname aan (inter)nationale wedstrijden e.d. dient eveneens via je MIJNKNWU te worden aangevraagd.

Alle info over KNWU licenties

Mocht je vragen hebben over lidmaatschap kun je contact opnemen met secretaris@lichtverzet.nl. Vragen over licenties via KNWU contact 

Contributie

De jaarcontributie** inclusief een jaarvignet voor de MTB route Rijk van Nijmegen bedraagt voor 2021:

 • Jeugd van 8 t/m 17 jaar €80 
 • Senioren vanaf 18 jaar €60
 • Donateurs €15,-

** Vanaf 2021 is de contributie verhoogd met €5 voor een jaarvignet van het MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen (normale prijs €10/jaar). In 2020, 2021 en 2022 is het vignet betaald uit de clubreserves. In de ALV 2023 wordt bepaald of dat ook geldt voor 2023.

Het clublidmaatschap geeft toegang tot jeugd respectievelijk senioren activiteiten voor zowel cross country als freeride.

Verenigingswerk. De contributie is exclusief een eventuele verhoging van €50 bij niet voldoen aan de vereisten voor verenigingswerk (zie art 6 van ons Huishoudelijk Reglement).

Donateurs dragen Licht Verzet een warm hart toe. Je neemt dan niet deel aan trainingen, trainingskampen e.d. maar blijft wel op de hoogte van alles wat er speelt binnen de club.

Incasso. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en loopt gelijk met dat van de KNWU en NTFU. Wij werken met automatische incasso via bankrek NL70 INGB 0003 7280 22. De penningmeester stuurt vooraf een email.

Timing: De jaarcontributie wordt normaal in maart geïncasseerd, voor leden die daarna lid worden volgt incasso in juli of november met berekening naar rato van start lidmaatschap. De KNWU en/of NTFU bijdrage is altijd het hele bedrag voor een kalenderjaar. 

Opzeggen? Doe het tijdig vóór 1 dec

Indien je besluit om het lidmaatschap op te zeggen, doe dit altijd vóór 1 december van het verenigingsjaar. Als je daarna opzegt kunnen wij het lidmaatschap pas na het volgende jaar beëindigen en ben je betalingsplichtig. Wij sturen eens per jaar rond okt/nov een herinnering.
Opzeggen doe je via de website na inloggen in MIJNLICHTVERZET 

Facebook

Er is naast de website, alleen voor leden, een besloten Facebook clubgroep 'MTB club Licht Verzet'. Daar vermelden we met name actualiteiten bv als we te elfder ure een training moeten afgelasten. Ook is er een openbare pagina MTB Licht Verzet

Aanmelden voor proeftraining

Bikers met interesse voor Licht Verzet bieden wij de mogelijkheid om drie keer vrijblijvend mee te trainen. Ben je:

 • jonger dan 18? Zie jeugd
 • senior (18 jaar en ouder)? 

Als jij van MTBen houdt, jij je techniek en/of conditie wil verbeteren en je trainen in een groep leuk vindt, kijk dan verder bij XC of FR.

Statuten en HR

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

Hierbij de link naar onze STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Het HR geeft inzicht in wat gebruikelijk is binnen onze vereniging. Ons privacy beleid.

Terug