×

Fout

We konden geen overeenkomende tags vinden

Privacybeleid MTB Club Licht Verzet

 

Privacybeleid

 

Dit is het privacybeleid van Mountainbike Club Licht Verzet, Kerkweg 11 6654 AP Afferden (= adres secretariaat),ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40145207, hierna te noemen: `Licht Verzet`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang daarmee zorgvuldig om te gaan. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Privacy@LichtVerzet.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Licht Verzet uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Licht Verzet met u heeft, tenzij Licht Verzet wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel verderop in deze privacybeleid treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Licht Verzet te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Licht Verzet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt hiervoor inloggen met uw persoonlijke account op onze website. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Licht Verzet deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Licht Verzet hebben ontvangen. Verwijderen van gegevens is alleen mogelijk voor zover het de uitvoering van een overeenkomst niet in de weg staat.  

Beveiliging persoonsgegevens

Licht Verzet treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren. 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Licht Verzet. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Licht Verzet raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het betreffende privacybeleid van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

Licht Verzet past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid zijn opgenomen. Licht Verzet raadt u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Licht Verzet er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Licht Verzet wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke:  De secretaris van de vereniging (de naam is te vinden op de website).

E-mail:  Privacy@LichtVerzet.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking door Licht Verzet

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, wedstrijden, activiteiten, clubkleding, aanbiedingen en dergelijke. Dit gebeurt veelal door middel van nieuwsbrieven of berichten op social media en in de groepsapp. Wanneer u meedoet met wedstrijden dan gaat u automatisch akkoord dat wedstrijduitslagen gepubliceerd kunnen worden via bovenstaande media. Indien u dit niet wilt is deelname aan wedstrijden helaas uitgesloten.

Licht Verzet gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden. Als u daarmee niet instemt kunt u deze optie uitvinken in uw persoonlijke gegevens op de website.

  • Doorsturen van mailings voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners waar wij als club belang bij hebben. Wij gaan hier zeer restrictief mee om. 
  • Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de club website, op social media in de besloten omgeving van de club, op de openbare club social media, in de groep apps van Licht Verzet.
  • Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website (inloggen voor leden) beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen voor de aanschaf van fietskleding, hulp bij wedstrijden, bouwen van parcoursen.

Voor gewijzigde gegevensverwerking vraagt Licht Verzet mij opnieuw om toestemming.

Aanpassen in- en toestemming

U mag uw instemming met het privacybeleid en toestemming voor gegevensverwerking op elk moment intrekken via de website. (Mijnclub  via inloggen op  www.LichtVerzet.nl). 

Vragen, meldingen ed graag op privacy@lichtverzet.nl

Welke gegeven bewaren wij van u?

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel 

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Ontvangers

 

Uw aanvraag om lid te worden

 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres 

·  Geboortedatum 

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst 

6 maanden na afhandelen van de aanvraag.

 

Ledenadministratie

 

en 

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

·  lidmaatschapsnr

·  KNWU lidmaatschapsnr

·  KNWU licentienummer

·  Bij jeugdleden onder de 16 namen en telefoonnummers ouders/voogd

 

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   KNWU

·   Bank

Voor de aankoop van clubkleding of 2e hands zaken m.b.t. fietsen en fietskleding

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres 

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  (Kleding)maat 

Bij jeugd onder de 16 namen  telefoonnummer / mailadres ouders/voogd

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

Voor deelname aan trainingskampen

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

·  Bij jeugdleden onder de 16 telefoonnummers ouders/voogd

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Hotel of gastenverblijf

Voor deelname aan door Licht Verzet georganiseerde landelijke- en clubwedstrijden

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

·  KNWU lidmaatschapsnr

·  KNWU licentienummer

·  Registratienummer chip

·  Wedstrijduitslagen Bij jeugdleden onder de 16 naam en telefoonnummers ouders/voogd

·   

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   KNWU

·   Organisator van het evenement

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

Toestemming 

Zolang als men aangemeld is.

·   Wij sturen alleen mailngs door. Uw gegevens gaan niet rechtstreeks naar sponsoren ed. 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

·   Website beheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie 

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres 

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 

Uw emails

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  De inhoud van de Email

Uitvoering van de overeenkomst

Maximaal 5 jaar na ontvangen of versturen van de mail.

 

 

Namens bestuur Licht Verzet 

ir. ing. Alex A.P. Peters

Voorzitter

Terug