Door Corona zijn er veel liefhebbers voor het lidmaatschap van Licht Verzet. Meer dan wij aan kunnen onder de huidige condities, zie ook de nieuwsupdate van 13 december. De oproep voor meer trainers heeft tot nu toe maar slechts enkele aanmeldingen opgeleverd. Veelal ook nog bikers van buiten met geen of nauwelijks trainerservaring maar wel met de wens dat te gaan leren. Op korte termijn gaat dat echter nauwelijks soelaas bieden. Ook weten we nog niet hoe de opkomst met het huidige ledenbestand van 416 zal zijn als Corona het toelaat en of er dan ruimte is om nieuwe leden toe te laten.  

De tijdelijke Ledenstop is daarom door het bestuur gecontinueerd. Bikers die zich aanmelden komen sinds 10 sept op een wachtlijst. We verwachten op zijn vroegst eind mei 2021 weer wat meer duidelijkheid te hebben (trainingen begonnen zijn, opkomst een duidelijk beeld geeft, meer trainers beschikbaar zijn gekomen en Corona het toelaat) en maken dan wederom de balans op.

Afgelopen vrijdag is de eerste online ALV van Licht Verzet gehouden. Het kostte het bestuur heel wat meer voorbereiding dan in andere jaren. Die inzet werd beloond want eigenlijk ging het best wel soepel mede ook door de deelnemende leden (35 in getal). Met deze groepsgrootte was er ook iets meer interactie mogelijk wat ook nuttig bleek bij het thema de algemene reserves.

Op paden voor meerdere gebruikers (multi-use paden) is het oh zo gemakkelijk een frons in een glimlach te veranderen door simpelweg te zeggen "Hallo! Fijne dag!" Aardig zijn en hallo zeggen is geen origineel concept, maar het is ongebruikelijk geworden. Hoog tijd om het weer terug gebruikelijk te maken. Laten wij als MTB-ers er mee beginnen.

- Je laat zien dat je de ander hebt gezien en daar rekening mee houdt
- Je doet iets vriendelijks en dat neemt evt negatieve spanning bij de ander weg