Op 14 feb 2020 houden we onze altijd goed bezochte en informatieve jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend de nieuwjaarsborrel. 

Op de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en bespreekt graag de plannen voor het nieuwe jaar met de aanwezige leden. Na afloop van de vergadering is weer onze gezellige nieuwjaarsborrel waar de club je enkele drankjes en hapjes aanbiedt.

Vanuit het bestuur treedt dit jaar Michelle Boshoven af als secretaris. Daarvoor zoeken we een opvolger. Ben je geïnteresseerd?

Zie verdere info over dit clubevenement en de vacature