Afgelopen vrijdag is de eerste online ALV van Licht Verzet gehouden. Het kostte het bestuur heel wat meer voorbereiding dan in andere jaren. Die inzet werd beloond want eigenlijk ging het best wel soepel mede ook door de deelnemende leden (35 in getal). Met deze groepsgrootte was er ook iets meer interactie mogelijk wat ook nuttig bleek bij het thema de algemene reserves.
De hoogte van de algemene reserve is al sinds 2005 aandachtspunt tijdens ALV's. Maar tot nu toe was er nog steeds geen goede bestemming voor gevonden. Door Corona en weinig activiteiten is die ook nog eens flink aangegroeid. Meerdere leden brachten de wens naar voren om de algemene reserves sterk te gaan verminderen ten gunste van de leden. Het bestuur was dezelfde mening toegedaan en na enige discussie werd besloten dat het bestuur voorstellen gaat/laat ontwikkelen om tegen eind november opties voor uitgaven van de algemene reserve te presenteren, denk bv aan het clubparcours, MTB route. Als er geen bruikbare voorstellen uitkomen zal tijdens de ALV 2022 besloten worden over het alternatief, namelijk verlagen van de contributie.
 
In de categorie 'inzet van leden' waardering en 'in het zonnetje' werden Dinand Kleijbeuker en Emiel Suykerbuyk ‘Vrijwilliger van het jaar'. Voor de sportieve prestaties van op NK, EK en WK top drie niveau kwam het licht op Jeroen van Eck, Lotte Koopmans en Anne Tauber. Na afloop bleek jeugdlid Luuk Cadée ook een uniek mooie prestatie te hebben geleverd en werd ook hij toegevoegd aan deze mooie lijst. Zie de foto's.

De bestuursverkiezing leverde via het stemformulier 41 vd 42 stemmen (1 onthouding) voor zowel herverkiezing van Emiel en
Irjan Luttenberg alsmede verkiezing van José Dams als secretaris.