Met ingang van 2023 zijn al onze leden lid bij de NTFU met de optie er een KNWU lidmaatschap bij te kopen. Hierbij de resultaten van de ledenraadpleging over de overgang naar de NTFU (zie voor verdere info onderstaande mail). Er waren 147 reacties.


Uit de raadpleging blijkt dat ook in 2023 de overgrote merendeel lid blijft bij Licht Verzet. Uit de gegeven toelichting bleek behoorlijk wat enthousiasme over de ingezette verandering. Twee respondenten gaven aan volgend jaar op te zeggen maar dat was vanwege persoonlijke redenen.

Voor het overgangsjaar 2022 geeft een meerderheid aan het NTFU lidmaatschap erbij te nemen. Gelet op het toch nog stevige percentage die dat dit jaar niet wil doen gaat het bestuur het NTFU lidmaatschap niet verplichten in het lopende jaar.

Er waren diverse vragen over de omzetting van een bestaand NTFU lidmaatschap zowel als dat nu via een andere vereniging loopt als individueel rechtstreeks bij de NTFU. Ouders moeten

HOE KUN JE AANMELDEN VOOR DE NTFU?
Leden die eerst vanaf 1-1-2023 NTFU lid willen worden hoeven niets te doen. De club meld je automatisch aan eind 2022. Daar komt tijdig mailing over.

Eerder aanmelden
 voor de NTFU via Licht Verzet loopt via je MIJNLICHTVERZET account (‘Mijn Gegevens’) op onze website.
Ouders/verzorgers doen dat voor hun kinderen via MIJNLICHTVERZET de keuze ‘Beheer kinderen’.  
Na inloggen ga je naar tabblad ACCOUNT, maak je keuze bij het veld 'Keuze NTFU lidmaatschap via Licht Verzet' en druk op OPSLAAN

  1. Elders NTFU lid en wil worden bijgeschreven bij LV zg M-lid): Met deze keuze melden wij je aan met dezelfde gegevens als reeds geregistreerd bij de NTFU en word je een z.g. M-lid. Dwz je bent NTFU lid bij meerdere verenigingen en bij één club betaal je de jaarbijdrage (hoofdlid á €37.54) en bij de andere club(s) de M-lid bijdrage á €3.11.
  2. Elders NTFU lid en wil worden overgeschreven naar LV: Dan moet jij je afmelden bij je huidige vereniging, het lidmaatschap zal daar per 01-01-2023 worden stopgezet en overgaan in het lidmaatschap bij LV. Je wordt nu aangemeld bij LV als M-lid hetgeen per 1-1-2023 automatisch overgaat in hoofdlidmaatschap bij LV.
  3. Individueel NTFU lid en wil worden overgeschreven naar LV: Na aanmelding wordt het individuele lidmaatschap omgezet naar LV en heb je de aanvullende voordelen oa enkele aanvullende verzekeringen.

De kosten worden via incasso verrekend:
- Een nieuw lidmaatschap kost: € 37,54 (jaartarief prijspeil 2022). In 2022 geeft LV € 7,54 korting
- M-lid lidmaatschap: € 3,11. Gratis in 2022.
- Per 1-1-2023 € 38,08 resp € 3,16 (in 2023 met € 2,50 korting voor alle leden)