De stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft aan Licht Verzet aangeboden het vrijwillig MTB route vignet á 10 euro aan te schaffen voor alle leden tegen 50% korting. 

Op de ALV 14 feb jl is besloten dit aanbod aan te nemen en daarvoor een contributie verhoging van 5 euro door te voeren. In 2020 wordt die niet doorberekend naar de leden omdat de kosten ten laste komen van de algemene clubreserve. Al langer werd gezocht naar een nuttige besteding van onze reserves, dit blijkt een prima invulling. Voor 2021 wordt op de ALV 2021 bepaald of de gereduceerde vignet kosten wederom ten laste komen van de clubreserve. Daarvoor zal de de stand van de algemene reserve op dat moment mede beslissend zijn.

Het vignet is door de stichting woensdag 10 juni aan al onze leden toegestuurd.