Het kabinet heeft de coronamaatregelen voor samen sporten verder aangescherpt. Fietsen mag gelukkig nog, maar een belangrijke maatregel die elke biker treft, is de maximale groepsgrootte van 2 personen. Samen fietsen met méér dan 2 personen mag niet, met minder wel. Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.

Daarom zijn tot nader order de senioren XC en FR trainingen afgelast. De jeugd traint verder onder de gemaakte afspraken.

De maatregel gaat in op 15 dec 2020 en geldt tot minimaal 19 januari 2021.

Door Corona zijn er veel bikers bijgekomen. Dat valt op doordat we momenteel enigszins overspoeld worden met aanvragen voor proeftrainingen en lidmaatschap. In korte tijd zijn we van 360 naar per 1 dec 413 leden gegaan. Een flinke groei die in de zomer zo stormachtig verliep dat het bestuur besloot een ledenstop in te stellen. Geen prettige maatregel maar helaas noodzakelijkNieuwe leden en aspiranten willen allemaal graag deelnemen aan de trainingen. Door een tekort aan trainers was het vooruitzicht dat de trainingsgroepen groter zouden worden dan verantwoord ivm trainingswaarde, veiligheid en overlast voor anderen. Ook was een numeris fixus aanmelding voor trainingen onwenselijk om onvrede onder bestaande leden en veel administratief gedoe te voorkomen. 

De tijdelijke Ledenstop is in dec heroverwogen maar er was voldoende reden tot continueren. Bikers die zich aanmelden komen sinds 10 sept op een wachtlijst. We verwachten in maart 2021 weer wat meer ruimte te hebben (indien meer trainers beschikbaar komen en Corona het toelaat) en maken dan de balans opnieuw op.

De clubkleding commissie gaat weer een clubkleding bestel ronde organiseren. 
Je kunt passen tussen 21 sept en 4 okt, de webshop is in die periode ook geopend. De webshop is inmiddels gesloten, volgende kleding ronde begin 2021

PROGRAMMA TRAINING MET CORONA BEPERKINGEN

Blijf thuis als
- je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
- iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
- iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Programma:

Hebben jullie Knabbel en Babbel (alias Anne Tauber en Lotte Koopmans) al eens beluisterd op hun podcast? Inmiddels zijn onze twee topdames toe aan hun derde waarbij ze ook nog lid Mandy Beumer meesleuren in hun blessure misere... Dit mag je niet missen 😁